เหตุใดจึงได้ผลลัพธ์เช่นนี้

โพลิเมอร์อัลลอย

หรือโพลิซอร์สมีหน่วยความจำ DNA ทั้งหมดของโลกมาตั้งแต่แรก (อ้างอิงข้อมูลการใช้ยาเพื่อบำบัดของเสียที่เป็นน้ำมัน) ฐานข้อมูลที่ได้รับการกระตุ้นนี้จะเป็นตัวส่งพลังงานประสิทธิภาพสูง

ความลับ

การผสานรวมองค์ประกอบโพลิเมอร์ที่คัดสรรอย่างชาญฉลาด

วิธีการกระตุ้น

ใช้กระบวนการตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อทำให้กลุ่มอนุภาคพลังงานขนาดจิ๋วได้รับการกระตุ้นและเพิ่มระดับความเข้มข้นจนสื่อโพลิเมอร์เริ่มทำงาน จากนั้นวัสดุโพลิเมอร์จะเริ่มส่งพลังงานออกไปโดยตรง นี่คือความลับขององค์ประกอบพลังงาน

การศึกษาวิจัยแบบเรียลไทม์

ต้องขอบคุณกล้องจุลทรรศน์แบบดาร์คฟิลด์ที่เราใช้ศึกษาวิจัยปฏิกิริยาของส่วนประกอบเลือด (เม็ดเลือดแดง - เม็ดเลือดขาว - ไฟบริน) ที่ต้องเผชิญกับ "แรงกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" จากเครือข่าย GSM, Wi-Fi และ/หรือ Bluetooth ในกลุ่มตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ที่แตกต่างกันทั้งผู้ชาย/ผู้หญิง เด็ก/ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 18 วัน

บทสรุปของการศึกษาวิจัย:

การใช้อุปกรณ์เวฟบีทส์ฮาร์โมไนเซอร์ส่งผลดีต่อสุขภาพได้มากกว่าที่เราคาดไว้ทั้งหมด นอกจากจะปกป้องน้ำเลือดและองค์ประกอบเลือดจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว เวฟบีทส์ฮาร์โมไนเซอร์ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพมนุษย์โดยการรีสตาร์ทระบบภูมิคุ้มกันทั้งระบบ